OVJERENI PRIJEVODI

Što je ovjereni prijevod?

To je prijevod koji izvršavaju ovlašteni sudski tumači, a svojim pečatom i potpisom jamče da je prijevod istovjetan originalnom dokumentu.

Ovjereni prijevodi imaju dokaznu snagu javne isprave i mogu se koristiti u službene svrhe, u pravnom prometu države i u pravnim postupcima pred državnim tijelima, u javnim natječajima, za dokazivanje raznih potvrda o nekažnjavanju, prebivalištu, školovanju, za službeno prevođenje osobnih isprava, ugovora, javnobilježničkih ovjera i sličnih dokumenata.

Tko su sudski tumači?

Sudski tumač je prevoditelj koji je imenovan i ovlašten od strane predsjednika nadležnog Županijskog – Trgovačkog suda za prevođenje i ovjeravanje prijevoda s izvornog na ciljni jezik.

Sudski tumači nisu javni bilježnici, ne rade ovjerene kopije vaših dokumenata i ne rade na sudu.

Prevoditeljska agencija SYNTAX ima široku bazu sudskih tumača za brojne jezične kombinacije, a svojim pečatom i potpisom jamče da ćete dobit prijevod bez greške.

Kako se izrađuju ovjereni prijevodi i trebam li prethodno ići kod javnog bilježnika?

Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak žiga i potpis sudskog tumača.

Dokumente (isprave, potvrde, ugovore, ovjere, punomoći, diplome, svjedodžbe, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) je potrebno donijeti u naš ured ili poslati skenirane emailom. Nakon što napravi prijevod, sudski tumač prijevod uvezuje s vašim originalom (ili skeniranim dokumentom koji služi kao original), pečatira i potpisuje. Takav gotov dokument preuzimate osobno, šaljemo ga dostavnom službom ili poštom, ili ga šaljemo skeniranog na mail, ovisno o dogovoru.

Trebate li napraviti ovjerenu kopiju dokumenta za koji trebate ovjereni prijevod na drugi jezik, to morate učiniti u javnobilježničkom uredu, a mi ćemo zatim napraviti ovjereni prijevod vašeg dokumenta i javnobilježničke ovjere.

Koji je rok važenja ovjerenog prijevoda?

Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Za koje dokumente mogu dobiti ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod može se izvršiti za doslovce bilo koji dokument. Pogledajte popis u nastavku.

Ovjereni prijevod osobnih isprava

 • rodni list
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • domovnica
 • školska svjedodžba
 • diploma
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potvrda o boravku
 • potvrda o prihodima
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena
 • izjave i punomoći
 • radna dozvola
 • potvrda o stanju računa u banci
 • povijest bolesti
 • vozačka dozvola
 • otpusno pismo
 • radna knjižica
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 • specijalne punomoći
 • javnobilježničke ovjere
 • apostili
 • potvrda o rezidentnosti
 • razni ugovori
 • prijevod tužbe
 • prijevod rješenja
 • prijevod presude
 • prijevod zapisnika
 • izvješće o ispitivanju/certifikat
 • zakonski i podzakonski akti

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 • izvadak iz sudskog registra
 • financijsko izvješće
 • statističko izvješće
 • bilanca i RDG
 • revizorsko izvješće
 • društveni ugovor
 • poduzetnički ugovor
 • natječajna dokumentacija (tenderi)
 • deklaracije
 • ponude, računi (fakture)
 • certifikati
 • statut
 • obrtnice
 • patentna dokumentacija
 • burzovno izvješće
 • ugovori o prodaji roba i usluga
 • sigurnosni list
 • prikaz proizvoda

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 • Atest
 • Laboratorijsko ispitivanje uzoraka
 • Potvrda o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • Sigurnosno-tehnički listovi
 • ISO Certifikati

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

 • Medicinski proizvodi
 • Specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • Istraživanje
 • Liječnička potvrda
 • Nalaz
 • Analiza
 • Otpusni list

Ostali dokumenti

 • IT dokumentacija
 • Poslovna korespodencija
 • Emailovi
 • Ostalo

NARUČI PRIJEVOD ILI POŠALJI UPIT / ZAHTJEV

Pošalji upit

NEOVJERENI (OBIČNI) PRIJEVODI

Koja je razlika između neovjerenog (običnog) i ovjerenog prijevoda?

Neovjereni prijevodi nemaju dokaznu snagu javne isprave i najčešće se mogu se koristiti u službene svrhe, u pravnom prometu države i u pravnim postupcima pred državnim tijelima, u javnim natječajima i sl., osim kad je to izričito dozvoljeno.

Neovjerene prijevode ne ovjeravaju sudski tumači i isporučuju se samo u digitalnom obliku, najčešće u Wordu ili PDF-u, ili prema zahtjevima klijenta.

Ima li razlike u kvaliteti?

SYNTAX se uvijek trudi isporučiti kvalitetne i provjerene prijevode, u duhu jezika i prema svim jezičnim i stilskim pravilima.

U principu nema razlike u kvaliteti, jer i ovjerene i neovjerene prijevode rade visoko obrazovani, stručni prevoditelji i sudski tumači.

Zašto su ovjereni prijevodi skuplji?

Prevođenje i naplata ovjerenih prijevoda regulirana je zakonom, Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima. Isti određuje minimalnu cijenu prevoditeljske (autorske) kartice, čime se nastoji štititi dignitet struke i omogućiti isplativost poslovanja.

Potrebno je puno vremena, truda, znanja i novaca da bi se mogla steći titula Sudski tumač, dok neovjerene prijevode na žalost može raditi bilo tko.

Osim toga, sam proces izrade i isporuke ovjerenih prijevoda je kompliciraniji i dugotrajniji, da ne spominjemo prevoditeljsku odgovornost za isporučenu uslugu.

Treba li mi ovjereni ili neovjereni prijevod?

Ovisno o prirodi dokumenta i o namjeni korištenja prijevoda.

Ako iz gornjih pitanja niste sigurni koja usluga vam je potrebna, slobodno nas kontaktirajte – rado ćemo vam pomoći.

OSTVARIMO SURADNJU

Dajte nam priliku, a mi ćemo vam pokazati zašto smo idealan partner za vas i vaš posao. Cijenimo dugotrajnu suradnju i stalnim klijentima nudimo brojne povlastice.

POŠALJI UPIT